Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „RED HORSE”

(dalej „Regulamin”)

  1. Organizatorem konkursu o nazwie „RED HORSE” zwanego dalej „Konkursem”, jest Sklep Jeździecki Horseway z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trakt Brzeski 62A, będący własnością Anny Woźniak prowadzącej działalność gospodarczą jako Anna Woźniak Doradztwo Personalne, NIP: 987-654-32-10. zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych.
  3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 25 czerwca 2020 roku do dnia 2 lipca 2020roku.
  5. Konkurs jest dostępny dla użytkowników serwisu FaceBook (FB). W ramach Konkursu Organizator oferuje możliwość wygrania Nagrody, którą jest produkt marki Red Horse Products – suplement na stawy Joint Support 2018 formula, 1 szt, opakowanie o wadze 4 kg. 
  6. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące jednego z produktów Red Horse Products, w formie komentarza do postu zamieszczonego na stronie FB sklepu jeździeckiego Horseway, jednocześnie z udostępnieniem tego postu. 
  7. Spośród osób, które spełnią warunki określone w Konkursie zostanie wylosowana jedna osoba, zdobywca nagrody.
  8. Wynik losowania, zostanie podany w poście na stronie FB sklepu jeździeckiego Horseway. 
  9. Nagroda może być odebrana osobiście w sklepie stacjonarnym ul. Trakt Brzeski 62A, w Warszawie lub zostanie wysłana pocztą kurierską do zwycięzcy konkursu. Wysyłka jest możliwa tylko na terytorium Polski. Koszt przesyłki ponosi sklep jeździecki Horseway.
  10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres sklepu stacjonarnego (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie do dnia 7 lipca 2020. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.