Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „KOŃ W PIĘKNEJ KONDYCJI”

(dalej „Regulamin”)

 

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „KOŃ W PIĘKNEJ KONDYCJI” zwanego dalej „Konkursem”, jest Sklep Jeździecki Horseway z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trakt Brzeski 62A, będący własnością Anny Woźniak prowadzącej działalność gospodarczą jako Anna Woźniak Doradztwo Personalne, NIP: 987-654-32-10. zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, które:

 • odwiedzą stronę Sklep Jeździecki Horseway na Facebooku;

 • polubią post z Konkursem, a w komentarzu napiszą jak chciałyby by wyglądał ich koń po najlepszej metamorfozie;

 • udostępnią post z Konkursem.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019.

 3. W ramach Konkursu Organizator wyłoni zwycięzcę, który otrzyma 3 worki paszy Saracen Show Improver Mix.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnej oceny zgłoszeń i wyłonienia najlepszego komentarza.

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 2 lipca 2019 roku poprzez publikację na stronie Sklep Jeździecki Horseway na Facebooku.

 6. Zwycięzca Konkursu może odebrać nagrodę w jeden z podanych sposobów:

 • w siedzibie Sklepu Jeździeckiego Horseway;

 • po podaniu adresu wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej, której koszt pokrywa Sklep.

 1. Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres sklepu stacjonarnego (w formie papierowej lub elektronicznej). Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 3. Wszystkie pozostałe warunki nie ujęte Regulaminem Konkursu reguluje Regulamin sklepu www.horseway.pl